Ilustracja przedstawiająca gwint żarówki oraz wtyczkę i zielone liście
Ilustracja przedstawiająca wtyczkę i żarówkę

19 paź 2022 0 godz. 41 min.

Biomasa i paliwa wodorowe – jak zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne?

Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika
Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika

Bezpieczeństwo energetyczne

Rosną ceny energii i paliw. Polska gospodarka energetyczna opiera się w dużym stopniu na zasobach węgla, które wyczerpują się. Na bezpieczeństwo energetyczne kraju wpływa wiele czynników – od dostępności zasobów naturalnych, przez możliwości infrastruktury aż po politykę. Kluczem do jego zapewnienia jest dywersyfikacja źródeł energii oraz uniezależnienie od zewnętrznych podmiotów.

Czy rozwiązaniem tego problemu są odnawialne źródła energii stanowiące alternatywę dla tradycyjnych nieodnawialnych nośników energii takich jak paliwa kopalne. To m.in. energia z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych. A może rozwiązaniem są elektrownie atomowe lub paliwa wodorowe? Wodór jako paliwo powstaje w wyniku odpowiedniego przetworzenia, na przykład w procesie elektrolizy wody. Polega ona na rozkładzie wody na jony czystego wodoru i tlenu pod wpływem przepływającego przez nią napięcia.

Wodór jest jednym z najprostszych pierwiastków chemicznych, który wchodzi w skład wielu związków chemicznych, a zwłaszcza wody. Jego ilość jest wręcz nieograniczona, w odróżnieniu od np. kobaltu czy niklu, którego zasoby są stosunkowo niewielkie. Co więcej, wodór jako paliwo o wysokiej kaloryczności energetycznej, pozwala na przejechanie dużo większych odległości niż w przypadku układu zasilanego tylko prądem.

Oszczędzanie energii

Ze względu na sytuację polityczną na wschodzie Europy, rządy większości państw Unii uprzedzają, że może czekać nas w tym roku ciężka zima. Oszczędzanie energii zdaje się być więc tym bardziej istotne. Nie tylko indywidualnie w domu, ale też w ramach gospodarki energetycznej, m.in. dzięki korzystaniu z lokalnych, polskich zasobów energii.

W tym odcinku nasi eksperci odpowiadają też na pytania o najbezpieczniejszy rodzaj energii i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Opowiadają także o niewykorzystanym potencjale Polski w pozyskiwaniu energii ze spalania biomasy, gospodarce o obiegu zamkniętym i śladzie węglowym.

Zobacz również:

Grafika przedstawiająca napis "daj znać, co myślisz o tym odcinku, napisz do nas".

#biomasa#energia#oze#prąd#węgiel