grafika przedstawiająca napis Big Data z telefonem w tle
grafika przedstawiająca telefon z mapą z kodem binarnym w tle

21 lis 2022 0 godz. 40 min.

Big Data – kto zbiera nasze dane i jak je wykorzystuje?

Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika
Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika

Big Data – nazywane jest przez rozmówców najnowszego odcinka Podcastów UPWr ropą naftową naszych czasów. Napędza nowoczesną gospodarkę, głównie przez geomarketing, czyli rozbudowany system dopasowywania reklam do użytkownika na podstawie lokalizacji.

Ale zacznijmy od początku, co to jest Big Data?

Big Data to ogromne, złożone zbiory danych pochodzących zwłaszcza z różnorodnych, nowych źródeł. Zbiory te są tak obszerne, że tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych nie jest w stanie nimi zarządzać. Jednak te ogromne ilości danych można wykorzystywać do rozwiązywania problemów biznesowych, z którymi wcześniej przedsiębiorstwa nie byłyby sobie w stanie poradzić, a także do rozwiązywania istotnych wyzwań społecznych.

Umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem w gospodarce. Od zawsze mawiano przecież, że informacje same w sobie to kapitał, a kto ma dostęp do wiedzy, ten ma władzę.

Wiedza była i jest towarem o wysokiej wartości. W tym kontekście ogólnie obowiązujące zasady nie zmieniły się, natomiast w ciągu ostatnich kilkunastu lat diametralnie zmieniło się otoczenie informacyjne działających na rynku podmiotów. Rozwój Internetu, upowszechnienie urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych, cyfryzacja administracji, rozwój e-commerce, Internet Rzeczy, rozwój usług i aplikacji dostępnych w chmurze – wszystko to sprawiło, że w stosunkowo krótkim czasie działające na rynku firmy zmuszone zostały dokonać gruntownej reorganizacji metod zarządzania danymi.

Do czego służy Big Data?

Ale Big Data służy nie tylko przedsiębiorstwom. Za pomocą danych można wspierać epidemiologię, tworząc mapy rozprzestrzeniania się chorób. Można modelować miasta na podstawie lokalizacji mieszkańców w celu lepszego planowania miast i zwiększania jakości życia. Można na przykład zobaczyć jak nowe osiedle wpłynie na miasto i na ruch w danym miejscu, czy gdzie tworzyć tereny zielone. Dzięki zbieranym danym można także tworzyć modele mobilności zwierząt pod kątem nowych inwestycji drogowych czy przenoszenia chorób, a także można przewidywać zapotrzebowanie na wodę dla miast.

Grafika przedstawiająca napis "daj znać, co myślisz o tym odcinku, napisz do nas".

#bigdata#dane#lokalizacja#prywatność#RODO
Powrót do podcastów
SŁUCHAJ TAKŻE NA: