grzybów

03 lip 2023 0 godz. 58 min.

Grzyby internetem natury

Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika
Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika

Grzyby – to ogromne królestwo, o którym nadal mało wiemy

Myśląc o grzybach, zwykle myślimy o owocnikach grzybów kapeluszowych: pieczarkach, prawdziwkach czy kurkach, ale te są tylko małą częścią otaczającego nas grzybowego świata. Do 2020 r. opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, ale w rzeczywistości jest ich dużo więcej. Co roku opisuje się około dwa tysiące nowych gatunków. Szacuje się, że około 90% grzybów pozostaje nieznanych.

Grzybnie łączą całe lasy za pośrednictwem podziemnej sieci, nazwanej internetem natury. Dzięki niej np. drzewa się porozumiewają. Sieci mykoryzowe to sieć pośrednich połączeń pomiędzy roślinami z udziałem grzybów mykoryzowych. Połączenia takie występują we wszystkich ważniejszych ekosystemach lądowych. Strzępki grzybni umożliwiają wymianę szeregu substancji chemicznych pomiędzy elementami sieci. Przenoszone mogą być: związki węgla, sole mineralne, woda, substancje sygnałowe oraz allelopatiny. Sieci mykoryzowe łączą rośliny autotroficzne, myko-heterotrofy oraz częściowe myko-heterotrofy. Połączenie różnorodnych organizmów przez strzępki grzybów ułatwia im przetrwanie i wzrost, zapewniając różnorodnej gatunkowo grupie wspólną stabilność w zmieniających się warunkach środowiska. Około 75% badanych gatunków roślin korzysta z sieci mykoryzowych. Za grzyba z największą grzybnią uważa się opieńkę ciemną odkrytą w 2001 r. w Górach Błękitnych we wschodnim Oregonie. Grzybnia tego pojedynczego osobnika zajmowała powierzchnię 8,9 km², a jej masa szacowana jest na 605 ton.

Grzyby i ich rola w przyrodzie

Grzyby pełnią bardzo ważne role w życiu człowieka. Nawet nie zdajemy sobie sprawy. Wykorzystujemy je nie tylko w kuchni, bo dzięki drożdżom mamy chleb, piwo, wino, ale bez grzybów nie byłoby też wielu ratujących życie leków.

Grzyby, ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są już też od stuleci w tradycyjnej medycynie krajów Dalekiego Wschodu, gdzie dzięki zawartym w nich związkom biologicznie czynnym, takim jak polisacharydy, lektyny, terpenoidy, statynyczy enzymy stanowią istotny czynnik w zapobieganiu i leczeniu licznych schorzeń i dolegliwości. Ponadto, grzyby znalazły zastosowanie jako tak zwana żywność funkcjonalna.

Które grzyby są najbardziej trujące? Jak rozpoznać te jadalne? Czy grzyby z The Last of Us istnieją naprawdę? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci z UPWr – dr Cecylia Uklańska-Pusz z  Katedry Ogrodnictwa i prof. Artur Gryszkin z Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa.

Grafika przedstawiająca napis "daj znać, co myślisz o tym odcinku, napisz do nas".

#grzyby#medycyna wschodu#natura#the last of us
Powrót do podcastów
SŁUCHAJ TAKŻE NA: