modele 3D miast

16 paź 2023 0 godz. 31 min.

Po co miastom ich wirtualne modele 3D?

Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika
Ikona cofania odtwarzania
Ikona odtwarzania Ikona zatrzymania odtwarzania
Ikona przewijania odtwarzania
00:00:00
Ikona głośnika Ikona przekreślonego głośnika

Po co nam modele 3D miast?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) stanowi fundament transformacji cyfrowej w branżach architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej

BIM to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym zasobie i zarządzania nimi. To tech­no­logia, która wspiera mode­lo­wanie i zarzą­dzanie infor­ma­cjami o obiektach budowlanych. Dzięki niej uzyskuje się dostęp do wirtu­al­nego obiektu, będą­cego cyfrową repre­zen­tacją plano­wanej inwe­stycji, który poza modelem 3D zawiera wszystkie najważ­niejsze infor­macje. Technologia BIM, oparta na inteligentnym modelu i dostępna na platformie w chmurze, integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwiając tworzenie szczegółowych reprezentacji cyfrowych zasobu na przestrzeni jego cyklu rozwojowego — od planowania przez projekt po budowę i eksploatację.

Modele BIM, to nie tylko modele 3D budynków, ale też infrastruktura publiczna, szpitale, urzędy, lotniska, centra handlowe. Te modele pozwalają opracować nie tylko drogi ewakuacyjne, ale też zanalizować całą infrastrukturę w taki

ch obiektach, dzięki czemu można np. określać warunki bezpieczeństwa, a dzięki zawartych w sobie informacjach na przykład na temat materiałów ściany czy powierzchni ściany, pozwala szybciej wykonywać pewne czynności na budowie.

Modele 3D miast mogą być używane też w analizie transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna to proces zmiany sposobu produkcji i wykorzystania energii, w celu przystosowania się do zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że z tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa, przestawiamy się na odnawialne źródła jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna.

W najnowszym odcinku podcastu, otwierającym kolejny sezon serii „Mamy zielone pojęcie”, dr hab. Paweł Bogusławski z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki mówi o tym, jak się tworzy modele BIM, kto z nich korzysta, ja się je aktualizuje i jaki jest poziom szczegółowości. Opowiada też o tym, że modele BIM pozwalają na określenie zużycia energetycznego na konkretnych obszarach. Choć dzięki technologii wiemy, co musi się zmienić, to transformacja energetyczna nie będzie możliwa bez partycypacji społecznej – mieszkańcy muszą rozumieć dlaczego te zmiany są potrzebne.

DIGITAL FESTIVAL

Odcinek „Po co miastom ich wirtualne modele 3D?” powstał w ramach DIGITAL FESTIVAL, który jest największą edukacyjno-technologiczną inicjatywą w Polsce, otwierającą dla wszystkich świat nowych technologii, cyfryzacji i sztucznej inteligencji na każdym poziomie zaawansowania. Promuje zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie kompetencji przyszłości i robienie postępów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Grafika przedstawiająca napis "daj znać, co myślisz o tym odcinku, napisz do nas".

#3D#BIM#modele miast#transformacja energetyczna#wirtualne miasta
Prowadząca
red. Katarzyna Kaczorowska

red. Katarzyna Kaczorowska Dział Promocji UPWr

Powrót do podcastów
SŁUCHAJ TAKŻE NA: